Hvordan er det vi kreativt             tilpasser oss hverandre?